Det här är drama som ämne!

Drama är ett estetiskt och pedagogiskt ämne som använder teaterns metoder och uttrycksformer. Genom praktiska övningar, lekar, rollspel, dramatiseringar och reflektion bearbetar eleverna viktiga frågeställningar inom skolan och samhället.

Drama ger barn ett kommunikativt, estetiskt språk, en möjlighet till fysisk rörelse under skoldagen och en trygghet i att tala och agera inför publik. Drama ger också elever möjlighet att utveckla sin kreativitet och sitt entreprenörskap genom att följa en process i olika projekt, t.ex. från idé till föreställning.

Drama bidrar till ökad motivation och fördjupat lärande.  Drama är också ett kraftfullt verktyg för att skapa väl fungerande demokratiska grupper med arbetsro, något som efterfrågas av både lärare, elever och föräldrar.

Drama har traditionellt varit en del av svenskämnet men har under de senaste 30 åren växt fram som ett eget kunskapsfält, såväl i Sverige som internationellt.

Nätverket för högre utbildning i drama/teater kan bidra med exempel på skolor som har drama på schemat i grundskolan.