Forskning om drama

Att drama har positiva effekter på språkutveckling är idag belagt genom forskning, vilket bl.a. beskrivs i OECD:s rapport Art for Art’s sake? där en stor mängd forskningsstudier granskats. OECD drar här slutsatsen att drama ökar lärandet hos elever i språkämnen.

 Annan forskning visar att drama t.ex. tränar elevers empatiska förmåga genom inlevelse i olika roller och en trygghet i att tala och agera inför publik.

Referenser

The DICE has been cast (2010). A DICE Resource—Research Findings and Recommendations on Educational Theatre and Drama (Budapest, Hungary).

 Jacquet (2011) Att ta avstamp i gestaltande: pedagogiskt drama som resurs för skrivande Podlozny, A. (2000). Strengthening verbal skills through the use of classroom drama: A clear link.

 Sæbø, A. B. (2009). Drama og elevaktiv læring: En studie av hvordan drama svarer på undervisnings-og læringsprosessens didaktiske utfordringer.

 Österlind, E., Østern, A. L., & Thorkelsdóttir, R. B. (2016). Drama and theatre in a Nordic curriculum perspective–a challenged arts subject used as a learning medium in compulsory education.