Röster om drama i skolan

Gör drama till ett obligatoriskt ämne i grundskolan!
Medierna larmar dagligen om psykisk ohälsa bland barn och unga, samtidigt som lärarna knäar under sin arbetsbörda. Men det finns kompetens, verktyg och metoder – en hel yrkesgrupp står och knackar på dörren till skolan, skriver dramapedagogen Malin Stintzing och regissören Suzanne Osten.
Pedagogiska magasinet, 2016-03-01

”En satsning på drama ger mer rörelse under skoldagen – plus lugnare och tryggare elever.”
Vi menar att en satsning på drama i skolan skulle kunna vara ett sätt att tillgodose behovet av mer rörelse under skoldagen. Samtidigt kan det vara ett sätt att skapa dels ökad måluppfyllelse, dels tryggare och lugnare elevgrupper.
Sydsvenskan 2017-01-30