Om nätverket för drama-/teaterlärare i högre utbildning

Nätverket för drama-/teaterlärare i högre utbildning består av pedagoger och forskare vid ett flertal svenska lärosäten.

Kontakt

Eva Österlind, professor i drama, Stockholms Universitet.
eva.osterlind(at)hsd.su.se
08-120 765 38

Anneli Einarsson
Malmö Högskola
anneli.einarsson(at)mah.se
040-13 68 33